Klub odkrywcy

data aktualizacji: 19 Lutego 2013

KLUB  ODKRYWCY

zajęcia matematyczno – biologiczno - chemiczne

p. Anna Walaszek – nauczyciel biologii i chemii, ZSO nr 1 w Świdniku
p. Katarzyna Wilk - Lemparty – nauczyciel matematyki, ZSO nr 1 w Świdniku


Dynamika przemian naukowo – technicznych i społeczno – kulturowych spowodowała, że ludzi zdolnych, inteligentnych i zaangażowanych jest coraz więcej. Dzieje się to dzięki dodatkowej pracy młodzieży zainteresowanej poszerzaniem swojej wiedzy.

Uczestnicząc w różnorodnych zajęciach uczeń powinien mieć możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Na lekcjach realizując podstawowe zagadnienia, często trudno znaleźć wystarczającą ilość czasu, aby pokazać młodzieży bogactwo przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, różnorodność ich zastosowania, podkreślić przydatność w życiu codziennym. Stąd w marcu 2012 roku,  nauczycielki ZSO nr 1 w Świdniku pani Katarzyna Wilk-Lemparty i pani Anna Walaszek stworzyły „Klub Odkrywcy”.

Treści realizowane podczas spotkań, pozwalają na utrwalenie i pogłębienie wiedzy zdobytej w szkole, ale także na dążenie uczniów do samodzielnego i logicznego myślenia.  

Cele główne:
 1. wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów
 2. popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych wśród uczniów
 3. rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów
 4. rozszerzanie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki, biologii i chemii
 5. rozwijanie zdolności poznawczych
 6. rozwijanie pamięci, wyobraźni przestrzennej, myślenia logicznego, myślenia abstrakcyjnego

Cele szczegółowe
 1. ćwiczenie sprawności rachunkowej
 2. zapoznanie uczniów z zagadnieniami wykraczającymi poza program nauczania
 3. poszerzenie wiedzy na temat stosowania kalkulatora
 4. rozwijanie umiejętności sprawnego posługiwania się pojęciami matematycznymi
 5. ćwiczenie umiejętności poszukiwania nietypowych rozwiązań
 6. ćwiczenie umiejętności rozwiązywania problemów w twórczy sposób
 7. ćwiczenie umiejętności współdziałania w grupie
 8. doskonalenie umiejętności korzystania z Internetu w celu wyszukiwania potrzebnych informacji

Zajęcia, które odbywają się w ramach działalności Klubu Odkrywcy mają charakter  niezależnych akcji i lekcji otwartych, poruszających różne aspekty nauk matematyczno-przyrodniczych i na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń Gimnazjum nr 2 im. Lotników Polskich w Świdniku.


Rok szkolny 2011/2012

Przeprowadzenie lekcji otwartych dla uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Sikorskiego w Świdniku. Uczniowie wzięli udział w dwóch spotkaniach: w marcu nt. Skrobi  i czerwcu pt. „Tajemnicza figura zaklęta w owoc”.  W programie zajęć można było znaleźć m.in.: wielkie odkrycia i konstrukcje geometryczne, poszukać matematyki w otaczającym nas świecie oraz poznać budowę pewnego tajemniczego-„matematycznego” owocu. Zajęcia miały charakter laboratoryjno-ćwiczeniowy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. W prowadzenie zajęć dla młodszych kolegów bardzo chętnie włączyli się uczniowie klasy 2A Gimnazjum nr 2.


Rok szkolny 2012/2013

7 grudnia z inicjatywy p.Katarzyny Wilk-Lemparty odbyła się niepowtarzalna oraz pełna emocji i przygód impreza „Noc w szkole”. W organizację i przebieg tej jedynej w swoim rodzaju nocy aktywnie włączyli się nauczyciele:  p.Anna Walaszek, p. Dorota Stępniak oraz p. Łukasz Czemerys jak również uczniowie z klasy 2D II LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Nasi gimnazjaliści, z klasy 1A, głowili się nad rozwiązaniem łamigłówek matematycznych, odkrywali najmroczniejsze zakamarki naszej cudownej szkoły, przeżywali niezapomniane chwile w „Komnacie tajemnic” oraz w laboratorium chemicznym, a także sprawdzali swoje zdolności plastyczne i językowe. Całą imprezę zakończył nocny seans filmowy. Licealiści, którzy pełnili rolę jury, bawili się równie wspaniale jak i gimnazjaliści. Była to dla nasz wszystkich okazja spędzenia wolnego czasu w sposób aktywny i niezwykle ciekawy.

Obecnie trwają przygotowania do  I Święta  Liczby  PI, które odbędzie się w marcu. Jak zwykle na uczniów będzie czekać moc atrakcji i wrażeń oraz spora dawka ciekawych informacji z matematyki i nauk przyrodniczych.
Rok szkolny 2012/2013

data aktualizacji: 18 Lutego 2013

Rok szkolny 2012/2013

7 grudnia z inicjatywy p.Katarzyny Wilk-Lemparty odbyła się niepowtarzalna oraz pełna emocji i przygód impreza „Noc w szkole”. W organizację i przebieg tej jedynej w swoim rodzaju nocy aktywnie włączyli się nauczyciele:  p.Anna Walaszek, p. Dorota Stępniak oraz p. Łukasz Czemerys jak również uczniowie z klasy 2D II LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Nasi gimnazjaliści, z klasy 1A, głowili się nad rozwiązaniem łamigłówek matematycznych, odkrywali najmroczniejsze zakamarki naszej cudownej szkoły, przeżywali niezapomniane chwile w „Komnacie tajemnic” oraz w laboratorium chemicznym, a także sprawdzali swoje zdolności plastyczne i językowe. Całą imprezę zakończył nocny seans filmowy. Licealiści, którzy pełnili rolę jury, bawili się równie wspaniale jak i gimnazjaliści. Była to dla nasz wszystkich okazja spędzenia wolnego czasu w sposób aktywny i niezwykle ciekawy.

Obecnie trwają przygotowania do  I Święta  Liczby  PI, które odbędzie się w marcu. Jak zwykle na uczniów będzie czekać moc atrakcji i wrażeń oraz spora dawka ciekawych informacji z matematyki i nauk przyrodniczych.
Niezapomniana noc w szkoleRok szkolny 2011/2012

data aktualizacji: 18 Lutego 2013

Rok szkolny 2011/2012

Przeprowadzenie lekcji otwartych dla uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Sikorskiego w Świdniku. Uczniowie wzięli udział w dwóch spotkaniach: w marcu nt. Skrobi  i czerwcu pt. „Tajemnicza figura zaklęta w owoc”.  W programie zajęć można było znaleźć m.in.: wielkie odkrycia i konstrukcje geometryczne, poszukać matematyki w otaczającym nas świecie oraz poznać budowę pewnego tajemniczego-„matematycznego” owocu. Zajęcia miały charakter laboratoryjno-ćwiczeniowy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. W prowadzenie zajęć dla młodszych kolegów bardzo chętnie włączyli się uczniowie klasy 2A Gimnazjum nr 2.


Klub odkrywcy

data aktualizacji: 18 Lutego 2013

KLUB  ODKRYWCY

zajęcia matematyczno – biologiczno - chemiczne

p. Anna Walaszek – nauczyciel biologii i chemii, ZSO nr 1 w Świdniku
p. Katarzyna Wilk - Lemparty – nauczyciel matematyki, ZSO nr 1 w Świdniku


Dynamika przemian naukowo – technicznych i społeczno – kulturowych spowodowała, że ludzi zdolnych, inteligentnych i zaangażowanych jest coraz więcej. Dzieje się to dzięki dodatkowej pracy młodzieży zainteresowanej poszerzaniem swojej wiedzy.

Uczestnicząc w różnorodnych zajęciach uczeń powinien mieć możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Na lekcjach realizując podstawowe zagadnienia, często trudno znaleźć wystarczającą ilość czasu, aby pokazać młodzieży bogactwo przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, różnorodność ich zastosowania, podkreślić przydatność w życiu codziennym. Stąd w marcu 2012 roku,  nauczycielki ZSO nr 1 w Świdniku pani Katarzyna Wilk-Lemparty i pani Anna Walaszek stworzyły „Klub Odkrywcy”.

Treści realizowane podczas spotkań, pozwalają na utrwalenie i pogłębienie wiedzy zdobytej w szkole, ale także na dążenie uczniów do samodzielnego i logicznego myślenia.  

Cele główne:
 1. wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów
 2. popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych wśród uczniów
 3. rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów
 4. rozszerzanie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki, biologii i chemii
 5. rozwijanie zdolności poznawczych
 6. rozwijanie pamięci, wyobraźni przestrzennej, myślenia logicznego, myślenia abstrakcyjnego

Cele szczegółowe
 1. ćwiczenie sprawności rachunkowej
 2. zapoznanie uczniów z zagadnieniami wykraczającymi poza program nauczania
 3. poszerzenie wiedzy na temat stosowania kalkulatora
 4. rozwijanie umiejętności sprawnego posługiwania się pojęciami matematycznymi
 5. ćwiczenie umiejętności poszukiwania nietypowych rozwiązań
 6. ćwiczenie umiejętności rozwiązywania problemów w twórczy sposób
 7. ćwiczenie umiejętności współdziałania w grupie
 8. doskonalenie umiejętności korzystania z Internetu w celu wyszukiwania potrzebnych informacji

Zajęcia, które odbywają się w ramach działalności Klubu Odkrywcy mają charakter  niezależnych akcji i lekcji otwartych, poruszających różne aspekty nauk matematyczno-przyrodniczych i na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń Gimnazjum nr 2 im. Lotników Polskich w Świdniku.