Historia szkoły

data aktualizacji: 04 Października 2014

  W 1965 roku w nowo wybudowanym budynku powstała  Szkoła Podstawowa Nr 2, w 1999 roku w związku ze szkolną reformą przekształciła się w Zespół Szkół Nr 2, a od 2001 roku istnieje jako Gimnazjum Nr 2. To ponad czterdziestopięcioletnia historia szkoły popularnie zwanej „dwójką”.

Dawne dzieje szkoły         

Budowę Szkoły Podstawowej Nr 2 rozpoczęto wiosną 1963 r. Powstanie tej palcówki zawdzięczamy hasłu ogłoszonemu przez propagandę komunistyczną: "Tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego". Młodszym czytelnikom naszej strony pragniemy przypomnieć, iż slogan ów pojawił się w gomułkowskim PRL-u w latach sześćdziesiątych w związku ze świeckimi obchodami rzekomego powstania państwa polskiego w 966 r. Ale dzięki dowolnemu interpretowaniu historii przez ówczesne władze wybudowano tę szkołę. Do użytku oddano ją w roku szklonym 1965/66 naukę rozpoczęło tu  ponad 1200 uczniów. Jednocześnie w "dwójce" działała Szkoła Przysposobienia Rolniczego, gdzie uczyła się starsza młodzież.        

Dnia 22 V 1967 r. nadano Szkole Podstawowej Nr 2 w Świdniku imię Pawła Niewinnego. Była to postać bardzo kontrowersyjna. Komuniści uważali Niewinnego za bohatera, reszta społeczeństwa nie była co do tego przekonana. Jakość tego patronatu próbowano wynagrodzić różnego rodzaju darami. I tak m.in. kuratorium oświaty wyasygnowało znaczną kwotę na zakup pomocy naukowych, dofinansowany został także obóz harcerski przez Inspektorat Oświaty Prezydium Rady Narodowej w Lublinie w kwocie aż 10 000 zł ( wydaje się, iż była to znaczna suma, przypominamy jednak, iż nie można porównywać wartości nabywczej ówczesnej złotówki do obecnej). Na tym nie skończyło się rekompensowanie niezbyt chlubnego patronatu. W drugą rocznicę nadania imienia podarowano trzy namioty 10-osobowe!

Szkoła, podobnie jak i inne tego rodzaju placówki, była zobowiązana do krzewienia propagandy komunistycznej. Dlatego nasi uczniowie brali niejednokrotnie udział w takich przedsięwzięciach, jak m.in. konkurs plastyczny "Lenin w oczach dziecka", i oczywiście w corocznych pochodach pierwszomajowych. W naszej kronice szkolnej znajduje się "bezcenny" telegram, który uczniowie, rodzice i grono pedagogiczne wysłali do towarzysza Edwarda Gierka, z okazji VII Zajazdu KC PZPR   z zapewnieniami, iż "pracą, nauką, żarliwością naszych serc i umysłów pomnażać będziemy dorobek naszej ludowej ojczyzny". Która z nowych szkół może poszczycić się czymś takim? Ale dość tych anegdot historycznych z życia naszej szkoły. Jeżeli ktoś chce więcej dowiedzieć się na temat naszych dziejów w latach PRL-u zapraszamy do naszego archiwum. Dlatego też w momencie kiedy można było to zrobić, czyli po roku 1989, szkoła zrzekła się tego patrona.      

W roku szkolnym 1996/97 po przeszło dwuletnim okresie poszukiwań, uczniowie, rodzice i grono pedagogiczne wybrali nowego patrona dla szkoły.  Został nim  bohater zbiorowy -  Lotnicy Polscy.  Uroczyste nadanie imienia szkole odbyło się 22 listopada 1996 r.        

Reforma edukacji w radykalny sposób zmieniła oblicze naszej szkoły. Rozpoczął  się dwuletni okres przejściowy w murach naszej szkoły. Od 1 września 1999 roku staliśmy się Zespołem Szkół Nr 2, w którym uczyły się klasy  5 i 6 wygasającej Szkoły Podstawowej Nr 2  oraz klasy pierwsze Gimnazjum Nr 2 (7 klas pierwszych). W czerwcu 2001 roku ostatni uczniowie otrzymali świadectwa  ukończenia Szkoły Podstawowej Nr 2.   

Gimnazjum Nr 2 im. Lotników Polskich      

1 września 2001 roku nowy rok szkolny 2001/2002  powitali  już tylko gimnazjaliści – uczniowie  Gimnazjum Nr 2.  (pięć klas pierwszych, siedem klas drugich i siedem klas trzecich).    

Myśl o wyborze imienia dla szkoły towarzyszyła  naszej społeczności od początku powstania Gimnazjum. 

W 2005 roku kiedy stanowisko dyrektora szkoły objęła p. Elżbieta Pałka nauczyciel geografii, decyzję o rozpoczęciu pracy nad wyborem imienia podjęto na Radzie Pedagogicznej we wrześniu 2006 roku. Wówczas to pani dyrektor Elżbieta Pałka zaproponowała umieszczenie tego wniosku w planie pracy gimnazjum w roku szkolnym 2006/2007. W wyniku plebiscytu przeprowadzonego wśród uczniów,  rodziców i nauczycieli  zdecydowano o powrocie do dawnej nazwy placówki - niegdyś Szkoły Podstawowej Nr 2 do imienia  „Lotników Polskich”.       

 30 maja 2007 roku miała miejsce uroczystość nadania imienia „Lotników Polskich” gimnazjum -  to zaszczytne imię szkoła nosi do dziś. Z okazji nadania imienia dzięki współpracy biblioteki szkolnej z panami z Klubu Seniorów Lotnictwa w Świdniku w budynku szkoły przy ul. Wyspiańskiego 27 powstała Izba Pamięci  poświęconą lotnictwu. Większość eksponatów pochodziła z prywatnych zbiorów lotników seniorów: kombinezon pilota samolotów odrzutowych, fotel z samolotu odrzutowego , mundur lotnika, czapki lotnicze, rękawice skórzane, spadochron, znaczki, odznaczenia, pocztówki, zdjęcia, czasopisma i około 130 woluminów unikatowych książek o tematyce lotniczej.      

Stała współpraca z seniorami lotnikami daje nam wiele korzyści. Uczniowie uczestniczą w ciekawych spotkaniach z lotnikami - godziny wychowawcze, prelekcje w Auli. Organizowane są wyjścia na  lotnisko świdnickie, uczniowie wyjeżdżają na wycieczki do Dęblińskiej Szkoły Orląt. Seniorzy lotnicy są stałymi gośćmi podczas ważnych uroczystości szkolnych: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, obchody Dnia Patrona, uroczystości świąt państwowych i religijnych. Tradycją są wyjścia uczniów z nauczycielami na cmentarz na groby lotników okazji świąt Wszystkich Świętych i Dnia Patrona naszej szkoły.         

Jesteśmy szkołą z tradycją , która dba o pomniki miejsca historyczne w naszym mieście i jedną szkołą w Świdniku, którą za upamiętnianie miejsc pamięci Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w  Warszawie uhonorowała Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Dnia 20 Marca 2009 roku odbyła się uroczystość odznaczenia gimnazjalnego sztandaru medalem podczas której to odczytano list profesora Władysława Bartoszewskiego skierowany do społeczności szkolnej.      

Bardzo ważnym  i przełomowym wydarzeniem dla całej społeczności szkolnej był fakt likwidacji siedziby szkoły przy ul. Wyspiańskiego 27 - szkoła w rdzennych murach funkcjonowała do czerwca 2009 koku.

Gimnazjum w nowej siedzibie        

Pierwszego  września  2009 r. rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2009/2010 otworzyło nowe dzieje naszej szkoły. Gimnazjum Nr 2 im. Lotników Polskich zostało włączone do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku  przy ul. Wojska Polskiego 27. Przed nami było wszystko nowe  i nieznane. Pierwszy rok był bardzo trudny dla nas jak i dla całej społeczności zespołu, pojawiły się  trudności w zaadaptowaniu się w nowym budynku oraz w  nowym środowisku. Towarzyszyła nam  nadzieja, że uda nam się stworzyć własny klimat, który pozwoli nam w pewnym stopniu zrekompensować utraconą odrębność społeczną i lokalową.     

 Czwarty rok szkolny  jak jesteśmy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku . Mamy część wydzieloną w budynku przeznaczoną dla gimnazjum, tam zagospodarowaliśmy przydzielone sale lekcyjne, jedna z sal poświęcona jest generałowi Tadeuszowi Górze sławnemu świdnickiemu lotnikowi.      

Dnia 05. 06. 2012 roku uroczyście obchodziliśmy piątą rocznicę nadania imienia gimnazjum. W części artystycznej przedstawiliśmy krótką historię szkoły ale  tematem głównym uroczystości było „Świdnickie lotnisko wczoraj i dziś”. Na uroczystość przybyli licznie seniorzy lotnicy pan burmistrz Waldemar Jakson i pan Piotr Jankowski rzecznik Portu Lotniczego Lublin, który zaprezentował nam bardzo ciekawą prezentację z budowy pasażerskiego lotniska w Świdniku.       

Jesteśmy dumni z naszej historii tworzyły ją tysiące uczniów, setki pedagogów, a także wielu pracowników biurowych i technicznych. Z naszych murów wyszło ponad 7000 absolwentów. Możemy się także pochwalić, iż absolwentem Szkoły Podstawowej Nr 2 jest obecny Burmistrz Miasta Świdnika  p. Waldemar Jakson.      

Naszym uczniom już od lat umilamy naukę różnego rodzaju konkursami tematycznymi. Organizujemy dla nich także rozgrywki sportowe, zajęcia integracyjne np. ”noc w szkole” , wycieczki jak również zabawy andrzejkowe, choinkowe, walentynkowe, i wiele innych. Aktywnie uczestniczymy w wielu akcjach charytatywnych : „Góra Grosza” , „ Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Serce dla Świdnika”, „Klub Ośmiu Wspaniałych” – wolontariat dla najbardziej potrzebujących w Świdniku

Dyrektorzy       

Pierwszym kierownikiem Szkoły Podstawowej Nr 2  był p. Wiesław Świtaj, który tę funkcję pełnił do roku 1972. W latach 1972-1982 dyrektorem "dwójki" był p. Lucjan Cholewa. Z kolei w okresie od 1982 -1991 dyrektorem szkoły była p. Maria Chudyga, którą po odejściu na emeryturę zastąpił p. Piotr Bogusz do roku 1995. W latach 1995-2005r. dyrektorem szkoły była p. Barbara Śpiewak. W 2005 roku we wrześniu stanowisko dyrektora szkoły objęła p. Elżbieta Pałka i pełniła je do czerwca 2009 r.  Od 1 września 2009 roku po przeprowadzce do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 27 w Świdniku  dyrektorem szkoły jest p. Ryszard Borowiec.