Kadra pedagogiczna

data aktualizacji: 25 Października 2014

dyrektor: mgr Ryszard Borowiec

wicedyrektor:  mgr Magdalena Skwarczyńska - Zuch

wicedyrektor:  mgr Tomasz Kociński

 

pedagog: mgr Beata Jaworska
psycholog: mgr Hanna Dąbkowska

 

Język polski
mgr Agnieszka Lubowiecka
mgr Magdalena Kołodyńska

 

Język angielski
mgr Edyta Walczak
mgr Marta Wójcik-Sowa

 

Język hiszpański
mgr Agnieszka Litwin

 

Język niemiecki

mgr Kamila Dubaj - Choina

Matematyka
mgr Małgorzata Firszt

 

Fizyka
mgr Dorota Kuczyńska

 

Informatyka
mgr Urszula Schab

 

Historia, Wiedza o społeczeństwie

mgr Łukasz Czapla

mgr Piotr Jusiński (urlop)

 

Biologia
mgr Anna Walaszek

 

Geografia, technika
mgr Łukasz Czemerys

 

Religia

mgr Izabela Olech-Bąk

 

Zajęcia artystyczne
mgr Ewa Bieniek

 

Plastyka
mgr Gertruda Lis


Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Łukasz Czapla

 

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Agata Gburczyk

 

Wychowanie fizyczne
mgr Anna Kuczyńska
mgr
Małgorzata Okapa
mgr Krzysztof Woźniak

Biblioteka
mgr Małgorzata Andrzejewska
mgr Agnieszka Żembrowska