Kalendarz szkolny 2015/2016

data aktualizacji: 08 Listopada 2015

KALENDARZ SZKOLNY 2015/2016.docx


Kalendarz szkolny 2014/2015

data aktualizacji: 07 Stycznia 2013

KALENDARZ SZKOLNY

Gimnazjum Nr 2 im. Lotników Polskich

rok szkolny 2014/2015


Organizacja roku szkolnego
 L.p Rodzaj imprezy
Termin
 1.  Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2014 r.
 2.  Pisemna deklaracja rodziców wskazująca język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego  do 30.09.2014 r.
 3.  Termin złożenie rezygnacji z prawa zdawania egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formach dostosowanych  do 31.10.2014 r.
 4.  Zimowa przerwa świąteczna  22.12.2014 r.
– 07.01.2015 r.
 5.  Ferie zimowe  02.02.2015 r.
– 15.02.2015 r.
 6.  Termin rekolekcji  marzec 2015 r.
 7.  Wiosenna przerwa świąteczna  2.04.2015 r. – 7.04.2015 r.
 8.  Zakończenie roku szkolnego 2012/2013  27.06.2014 r.
 9.  Dni świąteczne wolne od zajęć dydaktycznych 14.10.2014
1.11.2014,
11.11.2014
6.01.2015,
1.05.2015,
3.05.2015,
4.06.2015
 10.  Dodatkowe dni wolne od pracy dla wszystkich uczniów  2.01.2015 r.
5.01.2015 r.
5.06.2015 r.
 11.  Dodatkowe dni wolne od pracy dla uczniów G2  21.04.2015
– 23.04.2015 r
 12.  Wolne dni po odpracowaniu  
 13.  Próbny egzamin gimnazjalny
 14.  Egzamin gimnazjalny  21.04.2015
– 23.04.2015 r.


Spotkania z rodzicami

Terminy miesięcznych spotkań nauczycieli z rodzicami

 18.09.2014  – poinformowanie o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, zasadach oceniania zachowania, informacja o wychowaniu do życia w rodzinie,
 06.11.2014  - spotkanie z wychowawcami i nauczycielami uczącymi
 18.12.2014  -poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych
29.01.2015  – podanie wyników klasyfikacji za I semestr
 19.03.2015  - spotkanie z wychowawcami i nauczycielami uczącymi
 21.05.2015  – poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach G2Posiedzenia Rady Pedagogicznej

 1.  Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej ZSO 27.01.2015 r.
23.06.2015 r.
 2.  Wystawianie ocen za semestr I i semestr II do 23.01.2015 r.  
do 22.06.2015 r.
 3.  Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej  18.02.2015 r.
24.06.2015 r.
 4.  Szkoleniowo – robocze posiedzenie Rady Pedagogicznej  wg planu nadzoru
pedagogicznego


Spotkania dyrekcji z samorządem uczniowskim

 1.  Spotkania z przedstawicielami SU w celu omówienia planu pracy na rok 2014/2015 październik
 2.  Spotkanie podsumowujące I i II semestr działalności styczeń
czerwiec