Skład Samorządu Uczniowskiego

data aktualizacji: 08 Stycznia 2013

Łukasz Czemerys - opiekun samorządu

Przewodniczący Mateusz Drogomirecki (3A)
zastępca Aleksandra Czop (1A)
 skarbnik Wiktoria Wrona (2A)