Regulamin wypożyczalni

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.
 2. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory w czasie trwania roku szkolnego.
 3. Każdy uczeń obowiązany jest zapoznać się z regulaminem wypożyczalni i szczegółowo go przestrzegać.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 3 tygodni (lektury 1 miesiąc).
 5. Po upływie terminu zwrotu czytelnik może w uzasadnionym przypadku prosić o jego przedłużenie.
 6. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 7. Nie można wypożyczonych książek samodzielnie przekazywać innej osobie.
 8. Wypożyczone materiały biblioteczne należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 9. Czytelnik, który zniszczy lub zgubi książkę, musi odkupić ten sam tytuł (w uzasadnionych przypadkach inny wskazany przez nauczyciela bibliotekarza).
 10. Wypożyczone książki oraz inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 11. W przypadku ukończenia szkoły lub jej zmiany czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.


Regulamin czytelni

 1. W czytelni należy zachować ciszę i spokój, a przyniesioną odzież i torby pozostawić w wyznaczonym na to miejscu.
 2. Każdy uczeń obowiązany jest zapoznać się z regulaminem czytelni i szczegółowo go przestrzegać.
 3. Korzystający z czytelni obowiązany jest wpisać się do księgi ewidencji obecności.
 4. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tylko na miejscu.
 5. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism bieżących znajdujących się na półkach. Książki z księgozbioru podręcznego oraz archiwalne numery czasopism podaje nauczyciel bibliotekarz.
 6. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.
 7. W czytelni nie wolno niczego jeść ani pić.
 8. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi, a czasopisma odłożyć na miejsce.